Autobusem:

  • Zamieniecka 01 – 502, 514, 520, 525
  • Zamieniecka 04 – 123, 135, 148, 158, 182
  • Łukowska 04 – 141, 158, 182

Rowerem – można go przypiąć przed siłownią

Samochodem